Vilkår og betingelser

Generelt

 • Du regnes som påmeldt når du har registrert deg på kurs via netthandel, eller ved registrering av arbeidsgiver.
 • Ved påmelding via nettsiden til kurs som skal starte mindre enn 14 dager fra bestillingsdato, bortfaller angreretten til kjøpet.
 • 10% av kursavgiften regnes som ikke-refunderbar påmeldingsavgift.
 • Kjøpet reguleres av de gjeldende vilkår på det tidspunkt avtalen ble inngått.
 • Hele kursavgiften må betales før kursstart. Har du valgt faktura som betalingsmåte, må du betale denne innen kursstart uavhengig av forfallsdato. Unntak gjøres dersom en bedrift er fakturamottaker. For bedrifter gjelder normal 14 dagers forfall uavhengig av startdato på kurset.
 • Vi forbeholder oss retten til å overdra fordringen til innkrever dersom beløpet ikke betales innen forfall etter tilsendt purring.
 • Ved forsinket betaling kommer et purregebyr og eventuelt forsinkelsesrenter.
 • Eventuelle krav på rabatter må meldes sammen med påmelding. Det er ikke mulig å benytte en rabattkode eller kupong etter bestillingen er gjennomført.
 • Brukernavn og passord til din bruker er personlig. Det er strengt forbudt å dele brukernavn og passord med andre. Ved misbruk eller mistanke om misbruk kan lisensen og tilgangen suspenderes uten varsel.
 • Lisensen med en gitt varighet og kan ikke kortes ned etter bestilling.
 • Lisensperioden fornyes automatisk dersom kurset er oppført som et abonnement.
 • Abonnement løper inntil det sies opp, og brukeren faktureres månedlig for tjenesten. En kansellering av abonnement kan ikke gjøres gjeldende tilbake i tid.
 • Kansellering av abonnement må skje via min side før ny periode påbegynnes.
 • Nettkurs med veiledningstimer eller virtuelt klasserom anses som ett produkt, og leveres sammen med lisensen til nettkurset. Ubrukte veiledningstimer vil ikke bli refundert og kan ikke overdras til andre brukere.
 • Etter bestillingen er registrert vil du motta en ny epost med innloggingsdetaljer til tjenesten.
 • Tjenesten anses som levert når første leksjon i et kurs er besøkt. Det vil si at siden med første leksjon, som ikke er en demo-leksjon er lastet inn.
 • Bruk av angrerett kan kun skje dersom kurset ikke er besøkt. Dersom kunden har besøkt første leksjon i kurset som ikke er en demoleksjon, bortfaller angreretten.
 • Dersom kunden ikke har besøkt første leksjon i kurset som ikke er en demo-leksjon, gjelder normal angrerett på 14 dager fra kjøpstidspunktet. Etter 14 dager er det ingen mulighet for avmelding eller kansellering av kjøpet.
 • Ved benyttelse av angreretten refunderes den betalte kursavgiften minus påmeldingsavgiften.

Avmelding

 • Avmelding må skje skriftlig til [email protected] innen 7 dager før kursstart.
 • Dersom avmeldingen er sendt før fristen vil kursavgiften refunderes. Den delen av kursavgiften som regnes som påmeldingsavgift blir ikke refundert.
 • Vi forbeholder oss retten til å kreve inn kursavgiften dersom deltaker ikke har fulgt avmeldingsrutinene ovenfor.

Skroll til toppen