Rapporter

Her kan du følge opp dine deltakere som er meldt inn i dine grupper. Send epost til deltakere som ikke har startet eller som har fullført, eller last ned rapporter for videre behandling i Excel. Du kan også enkelt filtrere ut og se hvordan det går med den enkelte deltaker. Du kan ikke gjøre noe feil her så det bare å prøve seg frem.

ProPanel er best når du skal sende en epost og følge opp brukere. Du vil også se siste aktivitet i gruppen din her. Denne er best når du skal ha rask oversikt og gi beskjeder til deltakere på kurs.

TinCanny gir deg et solid overblikk og er rapporten du bruker når du skal laste ned resultatene i gruppen din til Ecxel. Denne er best på stort antall kursdeltakere., men kan like gjerne benyttes på mindre antall deltakere.

Se hvordan rapportene virker her: