Avsjekk

Barns trivsel – voksnes ansvar

Denne quiz’en tar utgangspunkt i innholdet i Udir.no sin side om Barns trivsel – voksnes ansvar. Du får ulike påstander som er enten rett eller galt. Du har 3 minutter på deg.