Legge til eller fjerne gruppeledere

Her er en liten veileder på hvordan du som gruppeleder legger til nye gruppeledere i din(e) gruppe(r).

1) I menyen “Behandle brukere” velg Gruppeadmin:

2) Sjekk at riktig gruppe/avdeling er valgt:

3) Legg til ny gruppeleder

Fyll ut navn og epost. Den nye gruppelederen får rettigheter i den valgte gruppen.

4) For å fjerne gruppeleder fra gruppen:

Når du huker av en bruker vil knappen “Legg til brukere” endres til “Fjern gruppeleder(e)”