Personvernerklæring

Sist oppdatert: [last-modified]

Vi respekterer personvernet ditt og din rett til å kontrollere dine personlige opplysninger. Våre prinsipielle retningslinjer er enkle. Vi vil være tydelige angående hvilke data vi samler inn og hvorfor. Dataene dine er godt beskyttet av oss. Vi selger ikke, og kommer ikke til å selge dataene dine til tredjeparter.

Hovedformålet med å samle inn dataene dine er å kunne tilby deg en fullverdig brukeropplevelse med et personlig kursbevis/utmerkelse. Vi ønsker at du skal kunne gjennomføre kurs hos oss på en enklest mulig måte.

Denne personvernerklæringen («erklæringen») forklarer hva slags personopplysninger vi samler inn, enten direkte eller indirekte, og hvordan vi bruker dem. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller som vi kan koble til deg. Erklæringen omfatter også hvilke valgmuligheter du har angående dataene vi samler inn, og hvordan du kan styre disse. Vennligst les denne erklæringen grundig for å forstå, på hvilke måter Assistentprøven kan samle inn, bruke og dele personopplysningene dine. Begrepene «vi», «oss» eller «Assistentprøven» er alle ment å referere til www.assistentproven.no ved Aasebø Kompetanse AS

Hvilke typer personopplysninger vi samler inn

Opplysninger du gir til oss

Vi samler inn informasjon du frivillig gir til oss, som navn, og e-postadresse, f.eks. når du kjøper et kurs, eller når du kontakter brukerstøtten vår for å få hjelp til noe som gjelder www.assistentproven.no

Informasjon vi samler inn automatisk

Vi samler ingen data automatisk. Det er ved manuell registrering av deg personlig eller ved registrering via din arbeidsgiver.

Opplysninger fått fra din arbeidsgiver

Vi kan motta opplysninger om deg fra din arbeidsgiver som registrerer deg i forhold til pålagt eller frivillig internopplæring. Vi har inngått en databehandleravtale med alle arbeidsgivere. Vi beskytter data vi får fra tredjeparter i henhold til praksisen som er beskrevet i denne erklæringen, og vi håndhever også ytterligere restriksjoner pålagt av datakilden.

Opplysninger om barn

Assistentprøven retter seg ikke mot barn under 16 år og har heller ikke dette til hensikt. Selv om besøkende i alle aldre kan kjøpe kurs og navigere på nettsidene våre, samler vi ikke bevisst inn eller ber om personopplysninger fra personer under 16 år uten foresattes samtykke. Hvis vi via foreldre eller andre foresatte, eller på annen måte oppdager at et barn under 16 år har blitt registrert på nettstedet vårt ved å bruke falsk informasjon, vil vi stenge barnets konto og slette barnets personopplysninger fra arkivene våre.

Kundeinteraksjoner med Assistentprøven

For å gjøre informasjonen i denne erklæringen lett å forstå, gir vi noen eksempler på tilfeller der Assistentprøven potensielt kan samle inn personopplysninger om kundene. Kundeinteraksjonene med Assistentprøven deles opp i følgende avsnitt:

Kjøp av Kurs

Når du har tatt beslutningen om å kjøpe et kurs på våre nettsider, direkte fra oss på www.assistentproven.no blir du bedt om å oppgi informasjon, slik at vi kan gjennomføre handelen og kunne gi deg en god brukeropplevelse under gjennomføringen av kurs.

Vi samler inn: navn, e-postadresse og betalingsinformasjon.

Hvorfor: Vi bruker denne informasjonen til å fullføre transaksjonen din, følge opp kjøpet, hjelpe deg med eventuelle brukerproblemer, og håndtere andre problemer knyttet til kjøpet av Assistentprøven-kurs. Å behandle personopplysningene dine for dette formålet er nødvendig for å kunne levere en fullverdig kurstjeneste. Vær oppmerksom på at vi ikke lagrer betalings- eller bankkortinformasjon. Vi bruker kun betalingsinformasjon i forbindelse med kjøp av Assistentprøven-kurs.

Registrering av din arbeidsgiver

Når du er ansatt hos en av både bedriftskunder som benytter Assistentprøven i sin opplæring av ansatte vil du kunne bli registrert som deltaker. Den informasjonen som registreres av din arbeidsgiver er for at vi kunne gi deg en god brukeropplevelse under gjennomføringen av kurs, at du skal kunne få et personlig kursbevis, og at arbeidsgiveren din skal kunne følge opp din opplæringsprogresjon.

Vi samler inn: navn, og e-postadresse.

Få hjelp fra Assistentprøven

Fra tid til annen kan det hende du vil kontakte vår kundeservice for å få hjelp med Assistentprøven-kursene dine. For å kunne tilby deg best mulig service kan det hende vi samler inn visse data om deg eller Assistentprøven-produktene dine.

Vi samler inn: Dette kan omfatte kontaktinformasjon slik som navn, e-postadresse, telefonnummer, (hvis du kontakter oss via sosiale medier) og innholdet i chattene dine og annen kommunikasjon med Assistentprøven-kundestøtte

Hvorfor: Vi samler inn denne informasjonen for å gi deg brukerstøtte som er så god og effektiv som mulig. For eksempel for kundehenvendelser og tekniske spørsmål, bruker vi kontaktinformasjon for å svare kunden via kundens foretrukne metode (per telefon, e-post eller via sosiale nettverk). Å bruke disse personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Hvordan vi bruker personopplysninger

Assistentprøven bruker dataene vi samler inn for å kunne gi deg de Assistentprøven-produktene og -tjenestene vi tilbyr, hvilket også omfatter bruk av dataene for å forbedre og personlig tilpasse brukeropplevelsen. Vi bruker også dataene til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om kontoen din, nye tilgjengelige Assistentprøven-produkter eller -tjenester, sikkerhet og andre typer oppdateringer.

Assistentprøven bruker dataene for følgende formål:

 • Levere produktopplevelsen vår
 • Brukerstøtte
 • Produktforbedringer
 • Sikkerhet og tvisteløsning
 • Forretningsdrift
 • Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Levere produktopplevelsen vår

Vi bruker data for å kunne gi, drive, støtte og forbedre Assistentprøven-kursene og -tjenestene vi tilbyr, for å sikre at kundene våre kan gjennomføre kurs på en enklest mulig måte. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Brukerstøtte

Vi bruker data til å svare på kundehenvendelser, diagnostisere produktproblemer, og levere andre kundeservice- og supporttjenester. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg, og for å tjene våre legitime interesser.

Produktforbedringer

Vi bruker kontinuerlig data til forskningsformål og for å utvikle og forbedre våre Assistentprøven-produkter og -tjenester, inkludert å vedlikeholde og forbedre ytelsen til våre Assistentprøven-produkter og -tjenester, utvikle og legge til nye funksjoner eller muligheter, for eksempel å bruke feilrapporter til å forbedre sikkerhetsfunksjonene, og bruke bruksdata for å avgjøre hvilke nye funksjoner som bør prioriteres. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre legitime interesser.

Sikkerhet og tvisteløsning

Vi bruker data for å beskytte sikkerheten til Assistentprøven-produktene og kundene våre, for å oppdage og forhindre svindel, for å løse tvister og for håndheve avtalene våre. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre legitime interesser.

Forretningsdrift

Vi bruker data til å utvikle aggregert analyse og forretningsinformasjon som gjør at vi kan operere, beskytte, ta informerte beslutninger og rapportere om virksomhetens resultater. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre legitime interesser.

Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Vi bruker dataene vi samler inn, for å levere og personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg. For eksempel kan vi kontakte deg via e-post eller annen form for elektronisk kommunikasjon for å informere deg om nye Assistentprøven-produkter eller -tjenester, nye kurs som er tilgjengelig, sikkerhets- eller programvareoppdateringer, oppdatere deg om en supportsak eller invitere deg til å delta i en undersøkelse. Denne praksisen er nødvendig for å kunne tjene våre legitime interesser.

For å gi deg en bedre forståelse av hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker når du interagerer med Assistentprøven ved ulike anledninger, ber vi deg lese avsnittene nedenfor.

Hvordan vi kan dele personopplysninger

Assistentprøven selger ikke, og kommer aldri til å selge, personopplysninger om kundene våre. Vi utleverer kun dataene dine slik det fremgår i denne erklæringen. Vi kan dele opplysninger med følgende typer tredjeparter.

Tredjepartsleverandører

Assistentprøven bruker en rekke tredjepartsleverandører for å utføre tjenester som nettsideadministrasjon og hosting, netthandel, kredittkortbehandling og e-postkommunikasjon. Vi deler kun personopplysningene dine når det er nødvendig, for eksempel hvis vi skal fullføre en transaksjon eller levere et kurs eller en tjeneste du har bedt om eller autorisert. Og vi deler kun personopplysningene dine med leverandører eller agenter som arbeider på våre vegne for de formål som er beskrevet i denne erklæringen. I slike tilfeller vil personopplysningene dine bli delt med disse agentene eller leverandørene, men kun for det formål å utføre tjenester på vegne av og under instrukser fra Assistentprøven og i samsvar med denne erklæringen. Det er i vår legitime interesse å dele informasjon med disse partene, for disse formålene. Hvis du har spørsmål om tredjepartsleverandører, kan du sende en e-post til [email protected]

Tvungen overlevering av opplysninger

Hvis det er juridisk påkrevd og strengt nødvendig for ytelsen av tjenestene eller for å beskytte våre rettigheter, eller rettighetene til våre tilknyttede selskaper eller brukere, oppgir vi personopplysningene dine til rettshåndhevelsesorganer, politimyndigheter, våre tilknyttede selskaper eller i juridiske prosesser.

Salg eller fusjon

Vi kan dele personopplysningene dine ved en eventuell fusjon, et eventuelt oppkjøp eller ved et salg av hele eller deler av selskapet. I så fall vil vi selvsagt varsle deg via e-post og/eller med en tydelig kunngjøring på nettstedet vårt og også informere deg om rettighetene dine.

Det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for å bruke personopplysningene dine er basert på forskjellige grunner, og disse er:

Oppfyllelse av kontrakt

Bruk av personopplysningene dine kan være nødvendig for å oppfylle avtalen du har med oss. For eksempel for å fullføre kjøpet ditt av et Assistentprøven-produkt, for å registrere og vedlikeholde kontoen din, for å hjelpe deg med leveringsproblemer, for å behandle returer, og for at Assistentprøven-produktene dine skal kunne utføre sine basisfunksjoner på en sikker måte, eller for å svare på henvendelser fra deg.

Legitime interesser

Vi kan bruke personopplysningene dine til formål som er i vår legitime interesse. Det er for eksempel i vår legitime interesse å utføre analyser og forbedre Assistentprøven-produkter og -tjenester og innholdet på nettstedene våre og, å sende deg varsler om programvareoppdateringer eller informasjon om Assistentprøven-produkter og -tjenester, eller å bruke personopplysningene dine for administrative eller juridiske formål eller for å avdekke svindel.

I tilfeller når vi behandler personopplysningene dine basert på vår legitime interesse uten at du har en tilgjengelig avmeldingsmekanisme (f.eks. i innstillingene til Assistentprøven-produktet), kan du håndheve retten din til å motsette deg dette ved å sende en e-post til [email protected]

Sikkerhet, oppbevaring og tilbakeholdelse av personopplysninger

Sikkerhet

Assistentprøven er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Selv om vi gjør det som er rimelig for å beskytte personopplysningene vi samler inn, er ingen sikkerhetssystemer ugjennomtrengelige.

Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak og bransjestandarder for å beskytte personopplysningene dine, og for å forebygge at informasjon om deg utsettes for tyveri, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir, på datasystemer som har begrenset tilgang og er plassert i kontrollerte fasiliteter. Dessuten passer vi også på at våre tredjepartsdatasenterleverandører har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass. I tillegg beskyttes dataene dine med kryptering, for eksempel Transport Layer Security (TLS), ved overføring via Internett. Passordet ditt er lagret ved hjelp av enveis hash, noe som betyr at det ikke kan gjenopprettes (eller avsløres) av noen, inkludert Assistentprøven (det kan kun tilbakestilles).

Du kan kun få tilgang til Assistentprøven-kontoinformasjonen din og tjenesten vår ved bruk av et individuelt brukernavn og passord. For å beskytte konfidensialiteten til personopplysningene dine må du holde passordet ditt hemmelig og ikke gi det til noen annen. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du tror at passordet ditt har blitt misbrukt. Husk også alltid å logge ut og lukke nettleseren når du er ferdig med en økt. Vær oppmerksom på at vi aldri vil be deg om å oppgi passordet ditt.

Hvis du har spørsmål om sikkerheten til personopplysningene dine, kan du kontakte oss på [email protected]

Oppbevaring

Personopplysninger som samles inn av Assistentprøven, lagres og behandles i Norge.

Tilbakeholdelse

Assistentprøven beholder personopplysningene dine så lenge vi anser det nødvendig for at du skal kunne bruke nettstedet og Assistentprøven-produktet ditt, for å yte service til deg, for å overholde gjeldende lover (inkludert de som gjelder oppbevaring av dokumenter), for å løse tvister, og ellers som nødvendig for å gi oss mulighet til å drive virksomheten vår. Alle personopplysninger vi samler inn vil bli dekket av denne personvernerklæringen og de interne retningslinjene våre for oppbevaring. Hvis du har spørsmål om en spesifikk oppbevaringsperiode for bestemte typer personopplysninger, kan du sende en e-post til [email protected]

Dine rettigheter og valgmuligheter

Dine rettigheter

Vi ønsker at du skal ha kontroll over hvordan vi bruker personopplysningene dine. Med forbehold for lokalt gjeldende lovgivning, kan du gjøre dette på følgende måter:

 • Du kan be oss om en kopi av personopplysningene dine som vi besitter;
 • du kan informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine, eller be oss korrigere noen av personopplysningene vi har om deg;
 • i visse situasjoner kan du be oss om å slette, blokkere eller begrense personopplysningene vi har om deg, eller fremsette innsigelser mot bestemte måter vi bruker personopplysningene dine på; og
 • i visse situasjoner kan du også be oss om å sende personopplysningene du har gitt oss, til en tredjepart.

Når vi bruker personopplysningene dine med ditt forutgående samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. I tillegg, når vi behandler personopplysningene dine basert på vår legitime interesse eller i allmennhetens interesse, har du til enhver tid rett til å motsette deg slik bruk av personopplysningene dine.

Vi er avhengig av at du sørger for at personopplysningene dine er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. Vennligst informer oss om eventuelle endringer eller unøyaktigheter i personopplysningene dine ved å kontakte support@assistentproven.no

Du kan slette eller få alle dine data nedenfor:

Select your request:


Vi vil svare på forespørselen så snart som mulig, og senest innen 24 timer. .

Vi vil gjøre vårt beste for å samarbeide med deg om å finne en rimelig løsning på enhver klage eller bekymring du måtte ha angående vår bruk av personopplysningene dine. Hvis du mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med klagen din eller problemet ditt, har du rett til å sende inn en klage til databeskyttelsesmyndigheten i landet du bor i (hvis en slik eksisterer i landet du bor i) eller til en tilsynsførende myndighet.

Dine valgmuligheter

Assistentprøven-kontoen

Hvis du vil ha tilgang til, redigere eller fjerne profilinformasjon, endre passordet ditt, stenge kontoen din eller be om sletting av personopplysningene dine, kan du gjøre det ved å logge på Assistentprøven-kontoen din, eller sende en e-post til [email protected]. Hvis du via Assistentprøven-kontoen eller direkte via Assistentprøven-produktet du bruker, ikke kan få tilgang til bestemt personlig informasjon samlet inn av Assistentprøven, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til [email protected]. Vi vil svare på forespørsler om tilgang til eller sletting av personopplysningene dine så snart som mulig, og senest innen 24 timer.

Dine preferanser for kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring fra Assistentprøven ved å følge instruksjonene under faenen «Avregistrer», som er inkludert i alle e-poster du får. Vi respekterer valget ditt, og vi vil slutte å sende deg salgsfremmende e-poster etter at du har avregistrert deg eller endret innstillingene for kommunikasjon.

Vær oppmerksom på at vi uavhengig av kommunikasjonsinnstillingene vil fortsette å kommunisere med deg i forbindelse med endringer av vilkår, oppdateringer av retningslinjer, oppdateringer av Assistentprøven-produktprogramvare, rutinemessige brukerstøttemeldinger som f.eks. informasjon om nylige eller eldre kjøp, levering av produkter, avbrudd i tjenesten, datainnbrudd eller annen viktig informasjon om et produkt du eier som f.eks. opphør av brukerstøtte eller sikkerhetsproblemer.

Bruk av informasjonskapsler og andre lignende teknologier

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier som piksler, tagger, web-beacons og andre identifikatorer for å kunne tilpasse nettstedene våre for deg, huske preferansene dine, finne ut hvordan brukerne bruker nettstedene våre eller appen vår, og for å kunne tilpasse markedsføringen vår.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som inneholder en streng med tegn som sendes til datamaskinen når du besøker et nettsted. Når du besøker nettstedet på nytt, gjør informasjonskapselen det mulig for nettstedet å gjenkjenne nettleseren din. Hvor lenge en informasjonskapsel forblir på datamaskinen eller mobilenheten din, avhenger av om det er en «permanent» eller «øktbasert» informasjonskapsel. Assistentprøven bruker begge disse typene informasjonskapsler. Øktbaserte informasjonskapsler forblir bare på enheten din til du slutter å navigere. Permanente informasjonskapsler forblir på datamaskinen eller mobilenheten til de utløper eller slettes. Vi bruker følgende typer informasjonskapsler på nettstedet vårt.

 • Helt nødvendige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene er avgjørende for at du skal kunne navigere på nettstedet vårt og bruke dets funksjoner. Uten disse informasjonskapslene virker ikke tjenester som for eksempel handlekurven.
 • Ytelsesinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan du bruker nettstedene våre. Disse dataene kan brukes til å optimalisere nettstedet vårt og gjøre det enklere for deg å navigere.
 • Funksjonalitetsinformasjonskapsler. Disse informasjonskapslene gjør at nettstedene våre kan huske valg du gjør og tilpasse opplevelsen for deg. For eksempel kan vi lagre din geografiske plassering i en informasjonskapsel, slik at vi kan vise deg de nettsidene som er relevante for ditt område.
 • Tredjeparts informasjonskapsler. Tredjepartsinformasjonskapsler er informasjonskapsler som plasseres på enheten din av eksterne nettsteder og/eller andre enn Assistentprøven. Disse informasjonskapslene kan brukes på nettstedene våre for å gjøre produktene eller tjenestene våre bedre eller for å hjelpe oss å levere mer relevante annonser. Disse informasjonskapslene er underlagt de respektive personvernreglene for de eksterne tjenestene, for eksempel Facebooks retningslinjer for databruk.
 • Analyseinformasjonskapsler Vi bruker analyseinformasjonskapsler, f.eks. de som tilbys av Google Analytics, for å finne ut ting som hvor lenge besøkende blir værende på nettstedene våre, hvilke sider de finner mest nyttige, og hvordan de kom til Assistentprøven.com. For å lære mer om Google Analytics og dataene dine, gå til Google-nettsiden.

Hvordan styre innstillingene for informasjonskapsler

De fleste nettlesere lar deg styre bruk av informasjonskapsler via innstillingene. Hvis du begrenser muligheten for nettsteder til å bruke informasjonskapsler, kan dette imidlertid påvirke den generelle brukeropplevelsen din. Noen nettlesere tilbyr et DNT-signal («Do Not Track») som du kan bruke til å angi preferanser i forhold til sporing og «cross-site»-sporing. Selv om vi for øyeblikket ikke bruker teknologi som gjenkjenner DNT-signaler, vil vi kun behandle personopplysningene dine i samsvar med denne erklæringen. Nedenfor kan du lære hvordan du styrer innstillingene for informasjonskapsler i de vanligste nettleserne:

Piksler

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi noen ganger små grafiske bilder kalt «piksler» (også kjent som «web beacons», «clear GIFs» eller «pixel tags»). Vi bruker piksler i e-postene vi sender deg (hvis du har valgt å motta slik kommunikasjon) for å få vite om e-postene har blitt vist. Dessuten bruker vi piksler fra tredjeparter (f.eks. Google, Facebook og andre annonsenettverk) for å kunne levere annonser som er relevante i forhold til interessene dine. Les mer om våre reklame- og markedsføringsaktiviteter, nedenfor.

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om bruk av personopplysningene dine, vennligst send en e-post til [email protected].

Med mindre annet er oppgitt, er Aasebø Kompetanse AS. dataansvarlig for personopplysninger vi samler inn gjennom Assistentprøven-produktene og -tjenestene som denne personvernerklæringen gjelder for. Vår adresse er Kvitsøygata 30, 4014 STAVANGER, NORGE.

Endringer i personvernerklæringen

Assistentprøven kan endre eller oppdatere denne erklæringen når det er nødvendig for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kunder og endringer i våre Assistentprøven-produkter og tjeneste. Vi ber deg derfor om å lese den med jevne mellomrom. Når vi oppdaterer denne erklæringen, vil vi endre datoen under «Sist oppdatert» øverst i erklæringen. Hvis det er vesentlige endringer i erklæringen angående hvordan Assistentprøven bruker personopplysningene dine, vil vi varsle deg ved å publisere et varsel om slike endringer før de trer i kraft, eller ved å sende et varsel direkte til deg. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å lære mer om hvordan Assistentprøven bruker og beskytter opplysningene dine.