Kurs

Omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep – for deg som jobber med barn

0 Leksjoner

I dette unike og gratis mikrokurset får du som jobber med barn, et viktig overblikk over hvordan håndtere bekymringer for barn du mistenker er utsatt for omsorgssvikt, vold, eller seksuelle overgrep. Inge Nordhaug gir deg viktig kunnskap gjennom dette minikurset som består av 6 videoer og noe oppsummeringer og oppgaver. 

Kursets varighet: ca 40 minutter.

Inge Nordhaug jobber som klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri hos RVTS Vest og har gitt ut boken “Kva ser vi – kva gjer vi”. 

Ta dette kurset