Kurs

Kurs for Pleiemedarbeidere

9 Leksjoner

Dette kurset er for for vikarer og nyansatte uten helsefagutdannelse som skal jobbe i helsetjenesten. Et kurs som gir innføring i de viktigste emnene man bør vite og kunne noe om når man skal jobbe i helsevesenet. Kurset passer for de som skal jobbe som hjemmehjelp, pleiemedarbeider, pleiemedhjelper, pleieassistent, helseassistent, støttekontakt og personlig assistent.

Hva Pleiemedarbeiderens rolle og oppgaver? Hvordan møte mennesker med de grunnleggende behov, respekt og trygghet, og hvordan ivareta god hygiene? Dette får deltaker en innføring på, i tillegg til en rekke gode praktiske tips til bruk i arbeidshverdagen.

Kurset består av korte og lettfattelige bolker, og vil gi en tryggere start for den ansatte, arbeidsgiver, pasientene og de pårørende.

https://lumen5.com/user/jannsaa/untitled-video-ueukr/