Kurs

Grunnkurs Barnehagemedarbeider

8 Leksjoner

Velkommen til kurs for barnehagemedarbeidere i Norge. I dette kurset vil du få kjennskap til de grunnleggende og mest viktige tema i forhold til det å gjøre en god jobb i barnehagen. Du vil få bli kjent med den nye rammeplanen for barnehager, voksenrollen, barns behov og utvikling, foreldresamarbeid og spesiell kunnskap om de yngste barna, barn med ekstra behov, språkarbeid og mobbing.

Kurset består av 8 leksjoner som inneholder undertema. Mellom hver leksjon vil du få noen spørsmål du skal besvare. Når alle svar i alle leksjoner er gjennomført har du bestått kurset.

Fagansvarlig for dette kurset er Cursus AS v/ Bibbi Sælthun.

Copyright 
Kurset er personlig med en lisens pr bruker. Kursmateriell kan kun benyttes til undervisning av registrert bruker som tilsvarer en lisens. Materiellet kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte brukes i kommersiell virksomhet uten tillatelse fra Aasebø Kompetanse AS (herunder vises på dataskjerm, overhead eller i undervisningsøyemed). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (Åndsverksloven) kommer her til anvendelse.