Kurs

Forebygging og håndtering av mobbing – for deg som jobber med barn

3 Leksjoner

Dette + modul kurset tar deg effektivt gjennom de viktigste tema når det gjelder mobbing blant barn. Du vil i løpet av kurset få en fin oversikt over hvorfor barn mobber, hvordan du skal identifisere mobbing og hvordan du skal håndtere mobbing i praksis. Her får du mange gode praktiske tips! Kurset består av tre leksjoner med totalt 9 videoer. Mellom hver leksjon skal du svare på noen repetisjons-spørsmål. Varighet ca en time. Kurset gir kursbevis.

Kursholder: Hanne Svendsen

rpt

Hanne Svendsen har en bachelor i barnevernspedagogikk og master i spesialpedagogikk med fordypning i sosiale og emosjonelle vansker. Hun har jobbet i flere år som spesialpedagog i barnehagesektoren, og har lang erfaring med å utarbeide og holde kurs rettet mot barn, foreldre og lærere. Hanne har også videreutdanning i barns språkutvikling med fokus på implementering og endringsarbeid i barnehage og skole. Nå jobber hun som ped.psyk.rådgiver i Randaberg interkommunale PPT, der hovedvekten av arbeidet er knyttet til skoleelever med sammensatte sosiale og emosjonelle vansker.

Hanne er opptatt av at det er de voksne som må endre seg for at barn skal kunne endre seg. Hun jobber mye med å forstå hva som ligger bak atferden hos barn som har atferdsvansker, og fokuserer på systemet rundt barnet, for eksempel hvordan skole/barnehage og hjem fungerer, og hva de kan gjøre annerledes framfor å peke på “feil” hos barnet. Dette pedagogiske perspektivet gir et stort handlingsrom for endring både for voksne og for barn.

Copyright 
Kurset er personlig med en lisens pr bruker. Kursmateriell kan kun benyttes til undervisning av registrert bruker som tilsvarer en lisens. Materiellet kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte brukes i kommersiell virksomhet uten tillatelse fra Aasebø Kompetanse AS (herunder vises på dataskjerm, overhead eller i undervisningsøyemed). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (Åndsverksloven) kommer her til anvendelse.

Ta dette kurset