Kurs

Barnehagekurs for PVS-vikarer: Utvikling, mobbing, samspill, rammeplan, m.m

8 Leksjoner

Velkommen til kurs for vikarer i PVS. I dette kurset vil du få kjennskap til de grunnleggende og mest viktige tema i forhold til det å gjøre en god jobb i barnehagen. Du vil få bli kjent med den nye rammeplanen for barnehager, voksenrollen, barns behov og utvikling, foreldresamarbeid og spesiell kunnskap om de yngste barna, barn med ekstra behov, språkarbeid og mobbing.

Kurset består av 8 leksjoner som inneholder undertema. Mellom hver leksjon vil du få noen spørsmål du skal besvare. Når alle svar i alle leksjoner er gjennomført har du bestått kurset.

Fagansvarlig for dette kurset er Cursus AS v/ Bibbi Sælthun.

Ta dette kurset

Kursmateriale

Kurs materiale er presentert i leksjoner og emner.