Kurs

Grunnkurs for SFO/AKS medarbeidere

8 Leksjoner

Litt om kursholder. Jann er daglig leder og gründer av Assistentprøven. Han har jobbet som SFO leder ved to skoler i Stavanger. I ettertid har han jobbet som foredragsholder og kursholder  hos Confex og Bro Aschehoug. Han har vært forfatter av to utgivelser for Pedlex, ABC for SFO og Håndbok for SFO-ledere. Han har også jobbet med rekruttering av en rekke SFO medarbeidere og SFO ledere.

Kurset er delt opp i mange små emner slik at du kan gjøre deg ferdig med hvert enkelt tema raskt. Det kan også være en fordel dersom dere skal jobbe med ulike tema i din SFO.

Copyright 
Kurset er personlig med en lisens pr bruker. Kursmateriell kan kun benyttes til undervisning av registrert bruker som tilsvarer en lisens. Materiellet kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte brukes i kommersiell virksomhet uten tillatelse fra Aasebø Kompetanse AS (herunder vises på dataskjerm, overhead eller i undervisningsøyemed). Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (Åndsverksloven) kommer her til anvendelse.

Ta dette kurset