Bli kunde?

Først: litt om Assistentprøven

Assistentprøven er en kurs-plattform for folk som jobber med barn. Vi har fokus på kurs for barnehageansatte som trenger grunnleggende kunnskap om det å jobbe med barn. Det trenger ikke vare være kurs for “assistenter” og ufaglærte, men se på Assistentprøven som din kurs-assistent som gjør hverdagen enklere for deg.

Hvem er kundene våre?

Vi har både vikarbyråer, enkeltbarnehager, barnehagekjeder og enkeltpersoner som kunder. Det er også en rekke SFO’er og skoler som er registert som kunder. De fleste av kursdeltakere hos oss er vikarer som skal ut i oppdrag for sine arbeidsgivere. Det er totalt ca 20.000 brukere registrert, og vi øker med ca 10.000 pr år.

Hvordan fungerer det?

For enkeltbrukere som kjøper kurs gjennom vår nettbutikk er det enkelt. De kjøper kurs og gjennomfører kurset på PC eller mobil. Når kurset er gjennomført fpr de kursbevis.
Dersom en bruker er ansatt hos deg vil han/hun få tildelt de kurs som du mener er nødvendige og obligatoriske å gjennomføre.

For en enkelt barnehage kan man kjøpe en større mengde lisenser som en administrator i barnehagen enkelt deler ut til de som trenger det. I tillegg kan administrator følge med på hvem som har gjennomført kurs.

For større organisasjoner som vikarbyråer eller kommuner så vil hver enkelt avdeling eller barnehage kunne få sin egen administrator som melder inn og følger med på kursgjennomføringen. Deltakere kan registrere seg selv inn til kurs gjennom en link som sendes til dem.

Hvem er kundene våre?

Vi har både vikarbyråer, enkeltbarnehager, barnehagekjeder og enkeltpersoner som kunder. Det er også en rekke SFO’er og skoler som er registert som kunder. De fleste av kursdeltakere hos oss er vikarer som skal ut i oppdrag for sine arbeidsgivere. Det er totalt ca 20.000 brukere registrert, og vi øker med ca 10.000 pr år.

Pris?

For enkeltpersoner er prisen satt i nettbutikk. Prisene kan variere, og det kan være rabattkuponger å bruke for nedsatt pris. Brukere som tilhører en virksomhet vil normalt få gode rabatter.

For enkeltvirksomheter er prisen avhengig av hvor mange kurs og hvor mange ansatte som skal ta kurs. En barnehage betaler for tilgang til kurs i 12 mnd.

For større organisasjoner kan man abonnere årlig med ubegrenset antall brukere som man tildeler kurs etter behov. Hver avdeling/gruppe administrerer sine egne ansatte og sine egne administratorer.

Hvilke kurs kan kan man få ta?

For enkeltpersoner så er kursene begrenset til det som er i nettbutikk. Er de ansatt i en virksomhet som er i avtale med Assistentprøven får de tildelinger av de nødvendige kurs av sin avdeling/barnehage.

For enkeltvirksomheter kan man sette sammen grupperinger av kurs. Man kan også gå hjelp av oss til å sette sammen egne kurs. Dette kan være egne HMS kurs, kurs for foreldre etc. Man kan også legge inn digitale skjema som feks egenerklæringer og annet.

Større organisasjoner kan også få sette sammen grupperinger av kurs og få skreddersydd eget opplegg og innhold til sine ansatte. Det kan være personalhåndbok i digital form, spørreskjema, egenerklæringer, HMS-kurs etc.

Høres dette ut som noe for dere? Fyll ut skjema nedenfor så tar vi kontakt for å finne en løsning for dere:

Beskriv gjerne organisasjonen deres, hvor mange deltakere, hvilke type kursing er det behov for osv.
For å kunne hjelpe deg må du skrive inn en gyldig epost.